Projekt Profíci II pokračuje! Podporujeme profesionalitu a vzděláváme!- Mgr. Petra Nebeská, DiS., PhDr. Melanie Zajacová

Projekt Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II (dále jen Profíci II) je se sociálními pracovníky již několik let. Prakticky od roku 2014 jsou tu Profíci s jasným cílem – podpořit stávající sociální pracovníky v jejich každodenním úsilí, prohlubovat jejich odborné kompetence a pomoci jim pravidelně zvyšovat povědomí široké veřejnosti o této profesi. Projekt měl svou cestu zakončit již v polovině tohoto roku, nicméně díky velké základně sociálních pracovníků, kteří se k Profíkům připojili a především poptávce po našich akcích, jsme se rozhodli požádat o prodloužení tohoto projektu o rok. A to se podařilo.

Posláním projektu Profíci je profesionalizovat, vzdělávat a podporovat sociální pracovníky z různých oblastí. Velmi často je skloňován pojem celoživotního vzdělávání, resp. spíše celoživotního učení se. To je dáno nejen rozvojem technologií, komunikačních kanálů, ale i změnami v legislativě a v odborném poznání. I přesto, že sociální pracovníci přicházejí do své praxe vybaveni základem pro odbornou práci, bylo by mylné tvrdit, že pak už je sociální pracovník tzv. „hotovým sociálním pracovníkem". Navíc v českém prostředí dle zákona č. 108/2006 Sb.1, o sociálních službách víme, že je zakotvena povinnost pravidelně se vzdělávat. Můžeme ale z naší zkušenosti říci, že angažovaní sociální pracovníci nepotřebují mít tuto povinnost nad sebou, neboť aktivity, kterými si mohou rozšiřovat své základní znalosti o další poznatky v našem projektu, jsou vítané a sociální pracovníci a pracovnice o ně jeví zájem dobrovolně a s velikým nadšením pro věc. Celoživotní vzdělávání, chcete-li učení, vnímáme nejen v profesi, ale vlastně i v životě samotném. „…Sociální pracovník ve své praxi neobstojí bez toho, aby na sobě neustále pracoval, rozvíjel se, učil se a hledal nové podněty pro vlastní profesní růst i rozvoj. To vše však vyžaduje jeho aktivní přístup k celoživotnímu vzdělávání zejména v oblastech, které souvisejí s jeho aktuální praxí." (Tajanovská 2018)2

Část dalšího vzdělávání podle zákona o sociálních službách tvoří účast na kurzech s akreditovaným vzdělávacím programem, která je zdánlivě široká3. Projekt však reaguje na aktuální potřeby či požadavky sociálních pracovníků v oblasti odborného rozvoje a pořádá různorodé akce, jako např. konference, odborné semináře či týdenní školy pro sociální pracovníky. Navíc je projekt aktivní i v publikační činnosti4. V tištěné i elektronické podobně vydává pravidelně Sešity sociální práce s cílem rozšířit povědomí o činnostech sociální práce a podpořit sdílení dobré praxe mezi sociálními pracovníky. V návaznosti na potřebu sebevzdělávání projekt provozuje Odbornou knihovnu s více než 100 tituly jak v českém, tak anglickém jazyce5, specificky zaměřené na oblast sociální práce.
Prodloužení projektu přinese i novinky. V tomto období má projekt v plánu být se sociálními pracovníky v kontaktu více nežli dříve. Rádi bychom vytvořili prostor pro sdílení dobré praxe, kterou se mohou sociální pracovníci pyšnit, a hlavně se navzájem inspirovat se svými kolegy. Přibližně jednou za měsíc tedy budeme vydávat příklady dobré praxe, které budete moci sledovat na facebookovém profilu Buďme profi a dále na našem webu www.budmeprofi.cz, jak jste již zvyklí.

Největší událostí v roce zůstává konference při příležitosti Světového dne sociální práce6 a především ocenění vybraných sociálních pracovníků prostřednictvím skleněné plakety, která má vyjádřit symbolické poděkování za Vaši práci. V letošním roce se nám sice nepoštěstilo ocenění GRATIAS předat osobně, avšak v příštím roce to napravíme. Sociální pracovníky můžete nominovat až do 15. 10. 20207.

Jsme tu pro Vás a dál zůstáváme. Tým Profíků

 

Mgr. Petra Nebeská, DiS. – věcná gestorka projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
PhDr. Melanie Zajacová – vedoucí Oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

OPZ barevné             MPSV graficka znacka barva            image005               

Článek byl vydán v rámci projektu Ministesrstva práce a sociálních věcí – „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

1 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
2 Fórum sociální práce. In: Fórum sociální práce [online]. Univerzita Karlova, 2019, s. 119 [cit. 2020-06-16]. ISSN 2336-6664. Dostupné z: https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/
http://akris.mpsv.cz/
http://www.budmeprofi.cz/odkazy/systemova-podpora-profesionalniho-vykonu-socialni-prace-ii/
5 Více informací na http://www.budmeprofi.cz/knihovna/
6 Vyhlašováno každoročně IFSW – https://www.ifsw.org/
http://www.budmeprofi.cz/nominace-na-iv-rocnik-oceneni-gratias/

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek