Proč a jak vzdělávat sociální pracovníky v koordinovaném přístupu a využívání přínosů metody case managementu?

V České republice pracuje téměř 18 tisíc sociálních pracovníků, kteří se věnují statisícům klientů. Sociální pracovník z podstaty své profese podporuje klienty v udržení či zvyšování kvality jejich života. Pomáhá klientům, kteří jsou schopni pomoc vyhledat vlastními silami, ale i těm, kteří potřebují, aby jim pomoc někdo nabídnul a pomohl ji zajistit. Pracuje s klienty, kteří aktuálně řeší nebo naopak neřeší svou nepříznivou životní situaci. Podporuje také klienty, kteří se potýkají s mnohačetnými problémy, do nichž se dostali buď náhle a nepředvídaně nebo se u nich problémy postupně kumulovaly.

Koordinovaná podpora – case management na obcích a její význam

Úvod Evropská komise již mnoho let upozorňuje na demografické změny a s nimi se zvyšující potřebu dlouhodobé péče, která bude vyžadovat lepší koordinaci služeb. Opomíjení problému demografické změny a občanů s potřebou koordinované podpory a péče bezprostředně hrozí vznikem závažného celospolečenského problému v podobě nezajištěných služeb, ohrožení práv zranitelných obyvatel a neúčelného vynakládání finančních prostředků (veřejných i soukromých). Jednou z efektivních cest k dosažení tohoto cíle může být case management (koordinovaná podpora), který se bude šířeji využívat vzhledem k rozpoznání a uznání nezbytnosti koordinované pomoci v situacích dlouhodobé péče, včetně dlouhodobě pečujících osob a rodin.

Nominace do VII. ročníku Ocenění Gratias 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí sbíralo nominace do VII. ročníku Ocenění Gratias 2024. Sběr nominací probíhal od 5.října 2023 do 28. prosince 2023 prostřednictvím nominačního formuláře. Nominace vyhlásil ministr Marian Jurečka u příležitosti XIV. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Název ocenění symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům a pracovnicím za jejich každodenní, vysoce odbornou a velmi náročnou práci.

Spuštění nominačního formuláře do VII. ročníku ocenění Gratias

Spuštění nominačního formuláře do VII. ročníku ocenění Gratias, které je určené sociálním pracovnicím a pracovníkům, kteří přispívají k rozvoji či dobrému jménu sociální práce v České republice, vyhlásil ministr Marian Jurečka 5. října 2023 u příležitosti XIV. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Název ocenění symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům a pracovnicím za jejich každodenní, vysoce odbornou a velmi náročnou práci.

Řešení bytové nouze a novinky v sociálním bydlení

Současná situace v bydlení není pro nízkopříjmové skupiny obyvatel v České republice vůbec jednoduchá. V posledních letech dochází k nárůstu cen nemovitostí a cen nájmů, zejména pak ve větších městech. Průměrná cena za metr čtvereční nájemního bytu v České republice stoupla meziročně o 8,1 %. Roste tak prakticky setrvale od roku 2021 (Deloitte 2023). Kvůli tzv. bytové krizi se také může ocitnout bez přístřeší stále větší množství osob. Výsledky Sčítání osob bez domova z roku 2022 dokládají, že v České republice se nachází v bytové nouzi přibližně 270 000 osob, přičemž osob bez střechy žije nyní v našem státě cca 12 000. V nevhodném bydlení pak setrvává více než 16 000 lidí. I z těchto důvodů je nutné se více zaměřit na řešení bydlení a snažit se ho učinit dostupnějším, zejména pak pro osoby v tíživé finanční situaci.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek