Cílová skupina: sexuální pracovnice. V čem je to jiné?

Cílová skupina: sexuální pracovnice. V čem je to jiné? Při poskytování sexuálních služeb se směňuje intimní hodnota, za kterou většina z nás sex považuje, za peníze. Pokud se setká dobrovolně prodávající s dobrovolně kupujícím, mělo by být vše v pořádku, ale není tomu tak vždy.

 

 

Cílová skupina: sexuální pracovnice. V čem je to jiné?

Při poskytování sexuálních služeb se směňuje intimní hodnota, za kterou většina z nás sex považuje, za peníze. Pokud se setká dobrovolně prodávající s dobrovolně kupujícím, mělo by být vše v pořádku, ale není tomu tak vždy. K těm, kteří mají i jiná očekávání, patří především zákazníci; po zkušenostech v sexbyznysu většina žen svůj sen o princi na bílém koni vzdala. Většina z nás má sexualitu nastavenou tak, že pohlavnímu styku předchází fáze dvoření a pak v přiměřeném časovém horizontu ke styku dojde, nebo také ne. U sexbyznysu je to jinak. Fáze dvoření bývá většinou zkrácena (pokud vůbec nastane) a zákazník má právo vyžadovat službu, která byla předem dohodnuta a za kterou si zaplatil. Kdy je to jinak? Sex většinou odbourává agresi, a tak i ve většině případů při poskytování placených sexuálních služeb jde hlavně o sex bez nějakých dalších následků nebo souvislostí. Možnost jít „hned na to“ vyhovuje těm mužům, kteří díky své agresivitě či spíše nezřízenému chování bývají v navázání konvenčních vztahů neúspěšní. To je dle sexuálních pracovnic jeden z přínosů sexuální práce: prostituce redukuje výskyt sexuálního násilí v komunitě. Zbývá tu ale pořád ještě dosti početná skupina mužů, kteří u sexuálních pracovnic nehledají sexuální uspokojení typu „ničím a nikým nerušený sex“, ale přichází za nimi s požadavky, které můžeme shrnout pod obecný pojem násilí.

Pro potřeby výzkumu, který organizace ROZKOŠ bez RIZIKA (dále jen R-R) realizovala v roce 2015, byly rozlišoványčtyři druhy násilí: fyzické, psychické, sexuální a ekonomické. (1) S některou z těchto forem násilí se setkalo 92 % ze 169 dotázaných klientek R-R z celé ČR. A hlavním pachatelem všech uvedených forem násilí byl zákazník. Je to on, s kým je žena nejčastěji ve velmi úzkém, povětšinou sexuálním kontaktu, a v této situaci už nemá mnoho šancí se ubránit. Jaké druhy násilí těmto ženám hrozí? Jedná se zejména o ponižování, nadávky, někdy násilí přerůstá z verbální do neverbální roviny – dochází na kopance, facky, škrcení, dušení či dokonce usmrcení.  Kromě těchto forem napadení bývá žena okradena nebo vydírána a je na ní vynucován sex bez kondomu (zažilo 27 % dotázaných žen). Za této situace je zřejmé, že zdraví má pro sexuální pracovnici velmi vysokou hodnotu, neboť je při její práci permanentně ohrožováno. Projevuje se to i ve struktuře námi poskytovaných služeb. Při kontaktu s klientkami nejčastěji řešíme situace spojené s jejich zdravím (42 %). (2)

Graf č. 1 Struktura poskytovaných služeb

 

 

Ale ať už jde o fyzické ublížení na těle nebo nakažení některou z pohlavně přenosných infekcí, nejdůležitější je prevence. Než se složitě léčit, nebo nepřiměřeně riskovat či dokonce přijít o tu nejvyšší hodnotu, kterou člověk má, a tou je jeho vlastní život, je lépe vyhnout se situacím ohrožujícím zdraví a bezpečí. Největší motivací ke vstupu do sexbyznysu jsou peníze. Je dobré si je včas začít šetřit. Ze zkušeností řady žen vyplývá, že to, co si žena vydělá na počátku své dráhy v prostituci, se většinou už neopakuje: stane se okoukaná, ztratí i trochu elánu a chuti na sex atd. V organizaci R-R učí klientky, že je dobré peníze zbytečně neutrácet a nezapomenout na cíle, které si ženy a dívky daly, když vstupovaly do sexbyznysu: pořídit si butik, učit se cizím jazykům, absolvovat kurz rychlé záchranné služby apod. Takových cílů, které si ženy před vstupem do prostituce dávají, jsou stovky; důležité ale je na ně nezapomínat! Naše holandské kolegyně připomínají, že vydělávání peněz sexem je velmi rizikové a mělo by být pouze poslední možností, pokud nelze peníze vydělat jinak. Toto pravidlo je obzvláště důležité pro uživatelky drog: absťák je špatný rádce a snadno prolamuje hranice, které má žena v sexuální práci normálně nastaveny.

Pojďme se chvíli věnovat otázce zdraví. Co vlastně znamená prevence a jak se provádí?

Nejdůležitější a nejúčinnější je zabránit průniku viru nebo bakterie či jiného původce choroby do těla. I když bylo vyvinuto mnoho prostředků jak tomu zabránit, stále mezi nejúčinnější, levné a zdraví nepoškozující prostředky patří kondom či novější femidom (tj. ženský kondom). Oba představují mechanickou zábranu průniku choroboplodných zárodků do těla, ale – a na to se často zapomíná – brání i jejich opouštění těla hostitele a vniknutí do těla jiné osoby. Účinnost kondomu se pohybuje mezi 75–80 %. Ovšem i kondom se občas protrhne nebo sesmekne. A pak hodně záleží na tom, jak je samotný organismus schopen vyrovnat se s invazí eventuálních virů a bakterií do těla. Nejvíce nám v takovém případě záleží na tom, aby do organismu nepronikl virus HIV. I když se postupem času léčení HIV/AIDS zlepšuje, stále patří mezi nevyléčitelné choroby a jeho léčení je velmi nákladné. Pokud selže kondom, jde o to, aby virus nepronikl do organismu skrze sliznice. Jakékoli jejich poškození, způsobené i třeba jen banální pohlavně přenosnou infekcí, mu cestu značně usnadňuje. Léčení pohlavně přenosných infekcí má 42% účinnost v prevenci HIV. Výskyt HIV mezi sexuálními pracovnicemi je díky včasné prevenci ojedinělý – maximálně tři případy za rok (z 3-600 provedených testů R-R ročně). Organizace R-R se diagnóze a léčení pohlavně přenosných infekcí věnuje dlouhodobě.

Graf č. 2 Podíl pozitivních výsledků z vyšetření klientek R-R v letech 2008–2018 (v %)

 

 

Výskyt závažných pohlavně přenosných onemocnění je díky pravidelné terénní práci spíše ojedinělý. Týmy složené ze zdravotních a sociálních pracovnic pravidelně navštěvují místa, kde se sexuální pracovnice vyskytují, a přímo v terénu – na jejich pracovišti – je prostřednictvím rychlotestů testují na HIV, syfilis a dnes i plošně na hepatitidu C. Kromě těchto vyšetření „na místě“ je motivují k návštěvě našich středisek v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě, kde jim R-R může poskytnout nejen kompletní vyšetření na pohlavně přenosné infekce, ale i sociální poradenství a řadu dalších služeb. Než se podíváme, jaké služby a rady jsou od R-R nejvíce žádány, zodpovíme si pár otázek.

Co o ženách v sexbyznysu vlastně víme? Jaké jsou a jak se ony a celá prostituční scéna mění v čase?

Podívejme se na ně nejprve z pohledu demografického, skrze údaje, které jsou od klientek zjišťovány (s jejich souhlasem) pokaždé, když je pracovnice R-R testují. První proměnnou, která se nabízí, je věk. Ten se skutečně proměňuje — ženy v sexbyznysu nám stárnou. Zatímco v roce 2008 byl průměrný věk klientek R-R 28,9 let, v roce 2018 už dosáhl téměř 35 let. Samozřejmě, že přibývají léta našim stálým, resp. stálejším klientkám (průměrná doba působení v sexbyznysu je 7 let), každým rokem ale přibývá zhruba 55 % nových. Tento přírůstek tvoří hlavně ženy nad 30 let, ponejvíce matky nezletilých dětí. Tímto zjištěním jsme jako organizace poukázali na skutečnost, že se obecně zhoršuje sociální situace matek samoživitelek v ČR a některé z nich se snaží nedostatek finančních prostředků, ale i vhodných pracovních příležitostí pro matky nezletilých či lépe závislých dětí řešit vstupem do sexbyznysu. „Díky této práci mohly všechny moje děti vystudovat,“ prohlásila klientka R-R z Brna.

 

Po  Graf č. 3 Podíl klientek R-R podle počtu dětí v období 2009–2018

 

 

 

 

 

Podíl klientek R-R, které nemají děti, mezi roky 2009–2018 poklesl. Většina klientek R-R má alespoň 1 dítě.

Podíl klientek R-R, které mají 1 dítě, se pohybuje kolem 25 %.

 

 

 

 

Ve stejném období vzrostl počet klientek R-R, které mají 2 děti, z 10 % na 20 %.

 

 

Podíl klientek R-R, které mají 3 a více dětí, narůstá a pohybuje se již nad 10 %.

 

 

 

 

Ostatní demografické charakteristiky klientek R-R zůstávají více méně nezměněny. Dlouhodobě ženy s maturitou tvoří necelou třetinu klientek R-R. Téměř 40 % v průměru za 10 let dosahují vyučené ženy a vysokoškolačky kolem 5 %. Zbytek tvoří ženy se základním vzděláním.

Kde však organizace R-R zaznamenává dynamické změny, je prostituční scéna. Stále více žen působí v privátech (pronajaté byty). O tom, kde ženy konkrétně působí, se bohužel dozvídáme se zpožděním, protože není jednoduché tyto priváty najít. Jak zákazníci (za sexuálními službami na privátech chodí hlavně Češi), tak sexuální pracovnice chtějí zůstat v utajení. Navíc ženy využívají např. služeb Airbnb a často byty a s nimi i lokality střídají. I tak je přesun prostituční scény na priváty poměrně výrazný, zvlášť v posledních letech. (3)

Graf č. 4 Vyšetření z krve klientek R-R podle místa v letech 2008–2018

 

 

V souvislosti s proměnami prostituční scény R-R upozorňuje na změnu, která souvisí s vyhláškou o regulaci prostituce z roku 2007. (4). Citovaná vyhláška umožňuje obcím nabízení sexuálních služeb na veřejném prostranství zakázat nebo pro ně vymezit „místo, kde můžu“, jak v R-R nazvali zóny tolerance. Jelikož právě na venkovních stanovištích fungovala drogová scéna, soustředili jsme se při analýze dat na drogovou scénu na ulicích a na to, jaké změny uplatňování vyhlášky v tzv. outdoor-prostituci přineslo.

Graf č. 5 Vyšetření z krve klientek R-R na ulici podle užívání drog v letech 2008–2018      (v %)

 

 

„Hodný holky“ z venkovních stanovišť mizí, a problémy zůstávají. Samozřejmě nevíme, kam přesně se přesunuly. Předpokládáme, že do privátů, je ale možné, že část z nich se sexuální prací skončila. Uživatelky drog se zde „zacyklily“ – navzdory neustálému atakování ze strany městské policie či pronajatých agentur je pro ně nejrychlejší a nejsnadnější způsob, jak na drogu peníze získat, právě ulice. Droga umožňuje odpoutat se od vlastního těla, uživatelky drog postupně ztrácejí vztah ke svému tělu a je jim více méně jedno, co se s ním děje. Hlavní je, že získaly prostředky na drogu. I jejich zákazníci jsou často „mimo“, což znamená, že vyžadují značně nestandardní (a rizikové) sexuální praktiky. A právě drogová závislost a s ní spojené možnosti snadné manipulace závislou osobou tyto typy zákazníků přitahují. Drogově závislé ženy jsou svolné k jakýmkoli praktikám, i k těm značně zdraví a život ohrožujícím. R-R vydala manuál (5), jak se při méně obvyklých sexuálních praktikách chránit.

Tím otevíráme navazující téma, které při práci s klientkami často probíráme, jejich bezpečí.

Už v úvodu jsme naznačili, čeho všeho se zákazníci mohou vůči sexuálním pracovnicím dopouštět. Čím je násilí ze strany zákazníků charakteristické? Pro odpověď se podíváme opět na výsledky výzkumu R-R. Tam nalezneme odpověď na následující otázky: Čeho se může zájemkyně o tuto práci dočkat? Šance, že by se jí nic nepříjemného nestalo, není velká. Pouhých 17 dotázaných uvedlo, že nezažily žádnou námi sledovanou formu násilí.

Graf č. 6 Sledované formy násilí ve výzkumu klientek R-R

 

 

Psychické

Sexuální

Fyzické

Ekonomické

 

Zákaznické násilí je charakterizováno tím, že se v životě žen v sexbyznysu vyskytuje nejčastěji a realizuje se povětšinou v bezprostředním vztahu s dotázanou, tzv. tváří v tvář.

     Pokud je násilí psychického charakteru, jsou pro chování zákazníků typické nadávky, ponižování a opovržlivé chování, jako by si polovina z nich nepřišla za ženami jen pro sex, ale zároveň i pro něco jiného: upevnit si vlastní sebevědomí, považovat se za něco lepšího než je žena, které platím za sexuální služby. V případě nadávek to skutečně vypadá, že jde o jev prostupující celou prostituční scénu; jen mírně vyšší frekvenci psychického násilí uvádějí ženy z mladší věkové skupiny 21–25 let (62,5 % žen zaškrtlo odpověď „Někdy se mi to stalo“, oproti 50,9 % v celém souboru dotázaných).

     Sexuální násilí bylo další sledovanou formou násilného chování. O něm se lidé domnívají, že má v prostituční scéně „domovské právo“, že k ní neodmyslitelně patří. Sexuální pracovnice to však vnímají jinak. Uvedly celkem 172 případů násilného sexuálního chování: 75,9 % aktů sexuálního násilí bylo spácháno zákazníky. Největším nebezpečím jak pro prostituční scénu, tak potažmo i pro zdraví celé populace je „vynucený sex bez kondomu“. Na Novém Zélandě je takovéto chování právem kvalifikováno jako ublížení na zdraví a jako takové je trestně postižitelné. Ve výzkumu uvedlo vynucený nechráněný sex ze strany zákazníka 28 % dotázaných (5,3 % dotázaných dokonce uvedlo, že se jim to stává často).

     Fyzické násilí je nejméně zpochybnitelnou a nejvíce sledovanou formou násilí. Skutečnost, že

na nich byl páchán některý ze sledovaných aktů fyzického násilí, uvedly přibližně tři čtvrtiny dotazovaných. I v případě fyzického násilí byli nejčastějšími pachateli zákazníci (tj. 69,9 % z uvedených pachatelů fyzického násilí). Fyzické násilí má mnoho podob. Nejčastěji se vyskytují následující formy:

 

1.       ty, o nichž si zákazníci patrně myslí, že ženy vzrušují: štípání a bolestivé kroucení bradavkami, čehož se dopouští 94 % pachatelů fyzického násilí, a celkově je uvedlo 47 % dotázaných;

2.       ty, které vyvolávají pocit nadvlády nad ženou; znemožnění pohybu držením či zavření někam, což lze právně charakterizovat jako omezování osobní svobody; celkem tento násilný akt uvedlo 29 % žen, přičemž ve třech čtvrtinách případů byl pachatelem opět zákazník;

3.       které ohrožují život dotázané: škrcení a dušení; tuto drsnou formu násilí uvedlo 18 % dotázaných žen a v 80 % byl násilníkem zákazník.

     Ekonomické násilí je jedinou sledovanou formou násilí, při kterém zákazníci nehrají výrazně dominantní roli. Spadají sem především krádeže, které uvedlo 43,5 % dotázaných. Nejhojněji uváděnými pachateli byli sice zákazníci (38 %), hned za nimi to byly kolegyně (30 %); ve zbývajících případech buď nebyl pachatel zjištěn (20 %), anebo šlo o jednotlivé osoby z okolí dotázané.

 

Organizace R-R má sice podrobnou analýzu forem násilí, kterým je žena v sexbyznysu vystavena, ale co s tím? Jak se žena může bránit někomu, kdo je většinou fyzicky zdatnější nebo třeba i ozbrojen? Samozřejmě nejlépe je se ohrožující situaci vyhnout. Základním pravidlem je, že je nutno se předem se zákazníkem dohodnout na tom, jaké služby se budou poskytovat a za kolik. Ne pokaždé se ale situace vyvíjí podle předem připraveného scénáře. A co potom? Řada žen vypovídá, že „dá na intuici“ a pokud se jí muž nezdá, tak ho odmítne (uvedlo 79 % dotázaných).(6) Je to dobré pravidlo, ale ne vždy bývá žena v situaci, že si může dovolit zákazníka odmítnout: finanční tíseň, převis nabídky sexuálních služeb, nedostatek zákazníků v regionu, vyšší věk nebo už zmíněný „absťák“. Někdy se celá situace může zvrátit až v průběhu realizace sexuální služby a zákazník začne na ženě vynucovat nechráněný sex či jiné rizikové sexuální praktiky. V organizaci R-R učíme klientky např. jak zákazníka odradit od sexu bez kondomu nebo od análního sexu. I klientky samy si vytvářejí bezpečnostní pravidla a vzájemně si je sdílejí. Za nejdůležitější považují mít zabezpečenu pomoc na pracovišti (to uvedlo celkem 83,3 %), což ne vždy bývá zajištěno, a tak doporučují alespoň předstírat, že tomu tak je (uvedlo 23,6 % dotázaných fungujících nejčastěji na privátech): předstírám, že tam někdo se mnou bydlí, dám přede dveře boty, ale musí to být chlap. Nejohroženější jsou právě ženy na privátě nebo – a to především – na venkovních stanovištích: těmto klientkám rozdáváme bezpečnostní alarmy. Bezpečnost si žádá mít situaci pod kontrolou, což ze strany sexuální pracovnice předpokládá mít jasnou hlavu.

Vyhýbat se alkoholu a drogám je zlaté pravidlo úspěšného působení v sexbyznysu.

 

Graf č. 7 Jedna z otázek ve výzkumu R-R zaměřená na užívání drog a alkoholu

 

 

 

Ale i při zachování všech bezpečnostních pravidel se může stát, že je žena – hlavně ta mladší – napadena a je jí ublíženo i velmi závažným způsobem. V tom případě je jí nabídnuta pomoc (krizová intervence, služby terapeuta nebo právníka, pokud se jedná o trestnou činnost). Organizace R-R radí i ženám, které se do sexbyznysu teprve chystají vstoupit. O základních rizicích sexuální práce natočila organizace R-R spolu s jejím divadelním spolkem Rozkoš film Magda aneb S tebou NE! (7) a dále organizace vydala obdobně zaměřenou brožurku. (8)

 

Finance a dluhy jsou problémy, které se většina žen snaží řešit právě vstupem do sexbyznysu. Ať už je to aktuální nedostatek peněz nebo dlouhodobé zadlužení, od sexbyznysu se očekává, že finanční problémy pomůže vyřešit. Pro ilustraci pár příběhů.

 

Jsem 43letá vdaná žena. Neměla jsem lehký život. Prodělala jsem dvě rakoviny a pořád žiju. Miluji svého manžela a on mne. Před lety jsme spolu začali pracovat soukromě v oboru stavebnictví a s ním spojenými pracemi. Vše se zdálo být fajn až do chvíle, kdy jsme se rozhodli prodat stroj a koupit jiný, "lepší". V bazaru, kde jsme onen stroj koupili, nás podvedli. Tato akce odstartovala finanční krach, který vygradoval mou druhou rakovinou. Půl roku před tím jsem začala s „masážemi“ a jsem přesvědčena, že toto rozhodnutí nám sice zachránilo střechu nad hlavou a pomáhá nám splácet dluhy, které vyšplhaly ke dvěma milionům, ovšem proti tomu stojí mé obrovské sebezapření, odpor a každodenní riziko v podobě nemoci, násilí a ponižování ze strany klientů.

 

Druhý příběh, z něhož uvádíme jen část, je ještě smutnější. Nejenže nefungují princové na bílém koni, ale problém je najít si obyčejného slušného kluka.

…Pak jsem potkala dalšího přítele. Říkal, že mě má rád, choval se hezky i k synovi. Občas si vypil a hrál automaty, ale chodil do práce. Dělal zedničinu a občas vypomáhal na fuškách bokem, tak to vypadalo, že bude všechno v pořádku. Když jsem měla odcházet z toho azylového domu, tak mi nabídnul, že bychom mohli jít zkusit bydlet spolu. To jsem byla úplně šťastná. Konečně budu mít přítele-partnera a můj syn tátu. Budu mít konečně v životě rodinu, kterou jsem nikdy neměla. Dneska, když se dívám zpátky, tak si říkám, jak jsem byla fakt hloupá. Pronajali jsme si byt, na kauci přinesl peníze přítel, tvrdil, že má našetřeno. Taky mi tvrdil, že chodí pravidelně do práce. Až mnohem později jsem zjistila, že do práce vlastně chodil jen někdy, že si hodně půjčoval u svojí rodiny a známých a že měl už tehdy hromadu půjček.

První měsíce a roky se nám fakt žilo hezky. Měli jsme byt, já byla se synem doma… Ještě mu nebyly tři. Chtěli jsme si s přítelem ten byt vybavit, řekl, že je zbytečné si šetřit a rok čekat, když si můžeme na vybavení půjčit, ale on že kvůli práci nemůže, ať to zkusím já. Tak jsem si vyřídila asi dvě nebo tři půjčky na svoje jméno. Takové menší, nic velkého – něco kolem 10 nebo 15 tisíc. Přítel řekl, ať se o to nestarám, že složenky a splátky si vezme na starosti on. Pravda, že než jsme se rozešli, tak jsem žádnou složenku, ani obálku s výzvou neviděla. Tvrdil mi, že byt i elektřinu a plyn platí. Neměla jsem důvod mu nevěřit. Jenomže pak přišla upomínka za elektřinu a nebyla první. Byla to nějaká opakovaná výzva, zjistila jsem to úplně náhodou. Když jsem se na to přítele ptala, řekl, ať se o to nestarám, že má v práci jen horší období a že to vyřeší. To jsem já zrovna byla znovu těhotná. Necelé dva měsíce před porodem.

Pak to šlo najednou všechno z kopce. Na podzim se mi narodil druhý syn. Přítel se doma moc nezdržoval. Nevěděla jsem, kam chodí, tvrdil mi, že shání peníze. Až později jsem se dozvěděla, že už v té době hodně hrál na automatech. Taky začal daleko víc pít, takže když byl doma, byl namol. Hodně jsme se v té době hádali. Tak to šlo ještě pár měsíců. Pak mi oznámil, že je konec a že odjíždí na Slovensko za prací. Zůstala jsem sama s dvěma dětma, bez peněz. Měla jsem jen „rodičák“. Mladší syn měl jen pár měsíců. A pak to začalo. Chodila jedna upomínka za druhou. Elektřina, plyn, nájem. Neměla jsem na splácení půjček. Zjistila jsem, že přítel neplatil nic, i když mi tvrdil, že je všechno v pořádku. Když něco někde hodně hořelo, půjčil si na to od známých nebo někde tam, kde mu dali. Dokonce mi přišly obálky od soudu – už něco s exekucemi na moje jméno. Ani jsem to neotvírala, jak jsem se bála, co to je. Zkoušela jsem jít na sociálku a vysvětlit tam, že nutně potřebuju pomoct. Paní mi tam dala nějaké formuláře, ať je vyplním. Pak mi řekla, že stejně nic nedostanu, když nemám stanovené výživné a nedala jsem otce dětí k soudu.

V takovýchto situacích se vstup do sexbyznysu může zdát jediným východiskem. To, že dosud nedošlo k legalizaci prostituce, má své stinné stránky. Žena si např. nemůže vzít půjčku, ale hodně z nich se topí v takových dluzích, že by ani na žádnou půjčku nedosáhly. Naopak práce v šedé zóně jim umožňuje získávat příjmy, které zdanění nepodléhají a hlavně na ně nemohou exekutoři. Ale i z velkých dluhů existuje cesta. Organizace R-R např. podporuje ženy v získání stabilního příjmu i mimo sexbyznys, vede je k vytváření finančních plánů a jejich dodržování, informuje o důsledcích neplacení zdravotního a sociálního pojištění, o možnostech dočasného využívání systému sociálních dávek. Je to hodně individuální, ale společným pravidlem pro většinu žen je stanovit si a dodržovat plán, jak se z nepříznivé situace dostat. Zároveň je upozorňujeme na skutečnost, že příjmy ze sexuální práce nejsou stabilní a proto je opravdu dobré si najít i něco mimo sexbyznys nebo alespoň s penězi účelně hospodařit.

 

A tak se dostáváme k otázce: Do čeho by ženy mohly investovat?  A odpovědí je – do bydlení. Situace na trhu s byty je natolik nepříznivá, že získání vlastního bytu, resp. bytu v osobním vlastnictví je prakticky (pro většinu nejen našich klientek, ale mladých lidí všeobecně) nedosažitelné. Příliv cizího kapitálu a i další faktory na trhu s byty vyšroubovaly ceny bytů – a  to nejen v Praze – do téměř astronomických výšek. Organizace R-R je schopna pomoci při hledání azylového bydlení, ale podívejme se na názor klientky, která bydlení v azylovém domě zažila:

 

Skončila jsem v azylovém domě pro matky s dětmi. Tam jsem byla asi rok. Bylo to těžké. Prostě to není doma. Navíc syn měl něco málo pře dva roky, neměla jsem ho kam dát na hlídání a zároveň jsem potřebovala práci a peníze, ať si můžu hledat byt. Takže jsem zase dělala brigády, alespoň pár hodin denně… tak různě, v obchodě, ve skladu… ale měla jsem problémy s hlídáním. Občas mi hlídaly jiné mamky z toho azyláku, ale tam se to moc nesmělo.

 

Hledání zaměstnání mimo sexbyznys není jednoduché. Řada klientek R-R si tímto procesem prošla a jako jedinou možnou alternativu pro získání peněz nakonec opět zvolila dráhu sexuální pracovnice. Vyhovuje jim to z řady důvodů: je možno pracovat hlavně v noci, když děti spí, lze se domluvit na dnech a době, kdy budou do klubu nebo privátu chodit (vhodné i pro studentky), pokud se daří, jsou příjmy poměrně slušné ve srovnání s příjmy jejich vrstevnic se základním vzděláním a vyučením. Práce se zdá být někdy i zajímavá, může poskytnout kontakt s lidmi z jiných sociálních skupin a zvýšit aspirace žen na to, jaké postavení by měly dosáhnout jejich děti. Může to nasměrovat i investice žen. Přesto je vhodné mít i jiný, především stabilní zdroj příjmů. Je dobré myslet na zadní vrátka, protože ženy nad 40 let jsou v sexbyznysu opravdu spíše výjimkou. I když klientky R-R stárnou, počet žen nad 40 let nepřesahuje 20 % všech klientek.

To, co všechno jsou sexuální pracovnice schopny a ochotny pro své děti a jejich budoucnost dělat, si zaslouží náš respekt.

 

Závislosti nejsou primárním problémem, který pracovnice R-R s klientkami řeší. Dnes existuje velké množství možností, kam se může žena-uživatelka obrátit. Nicméně se daří klientky motivovat k abstinenci, kterou považujeme v sexbyznysu za úspěšnou obchodní strategii. Největší úspěch má zatím R-R v hlavním městě Praze, kde se podařilo snížit počet uživatelek drog během posledního roku o 20 %.

 

Vztahy k partnerovi a vlastním dětem bývají u klientek R-R problematické. Partneři jsou ti, kteří jsou po zákaznících nejčastějšími pachateli násilí na sexuálních pracovnicích. Zatímco ze vztahu se zákazníkem lze odejít, partner je ten, který na ni čeká a jehož násilí vůči ženě graduje. Partneři sexuálních pracovnic své družky nejčastěji kopou, fackují a bijí – zhruba jde o třetinu z uvedených pachatelů. I s tímto nežádoucím společenským jevem se snaží R-R něco dělat: poskytuje klientkám v takovýchto případech i terapeutické služby. Navíc R-R spolupracuje s dalšími organizacemi (např. Acorus, kam byla přijata klientka, která byla obětí partnerského násilí a další byla obětí obchodování s lidmi, máme společné klientky s organizací Naděje). Podporujeme ženy, pokud ze špatného vztahu chtějí odejít. Tyto ženy dělají nebezpečnou práci, jen aby se vymanily z dluhů a zabezpečily své děti. A mnohým se to i díky pomoci R-R daří. A vy ostatní, držte jim aspoň palce.

                                                                                                                                             PhDr. Hana Malinová, CSc.

                                                                                                                                             ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

 

 

Zdroje:

      1.  Malinová, H.: Facka ubližuje! Prezentace z výzkumu konaného v rámci projektu S tebou ne! aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznysu  č. 131 podpořila Nadace Open Society Fund Praha z .programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Materiály R-R.

      2.    Interní data a materiály R-R.

      3.   Tamtéž.

4.     Obecně závazná vyhláška na základě § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

5.       Jak provozovat bezpečnější sex: Sexuální praktiky. Informační materiál pro klientky R-R. R_R, Praha 2014.

6.       Opět data z výzkumu viz odkaz č. 1.

7.       Film Magda aneb S tebou NE je na DVD, materiál R-R. Možno zakoupit v pražském centru R-R, Bolzanova 1, Praha 1.

8.       S tebou NE! Průvodce bezpečnější prací v sexbyznysu. R-R Praha, 2014.

 

 

 

 

 

 

Článek byl vydán v rámci projektu MPSV  – „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Normal 0 false 21 false false false CS X-NONE X-NONE

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek